Giełda, Forex, Notowania, Inwestycje, Finanse

GPWpolska.pl to serwis giełdowy gdzie znajdziesz:  analizy techniczne, informacje finansowe oraz gospodarcze z kraju i świata.

 

Swoją działalność w obecnym kształcie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zainaugurowała 16 kwietnia 1991, mylą się jednak osoby przekonane o tym, że była to pierwsza instytucja o takim charakterze działająca na ziemiach polskich. Pierwsza giełda oparta na zbliżonych zasadach (uwzględniających oczywiście inne realia polityczne i ekonomiczne) powstała w Warszawie w 1817 roku i obracała przede wszystkim wekslami i obligacjami. Giełdy w Polsce działały również w dwudziestoleciu międzywojennym (co ciekawe, nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Lwowie i Wilnie), tradycje polskiego rynku giełdowego należą wiec do najstarszych w Europie. O przerwie w funkcjonowaniu giełdy zadecydowały najpierw działania wojenne, a potem również zmiana ustroju ekonomicznego na ten, który zastąpił zasady wolnorynkowe centralnym planowaniem. Od 1991 możemy jednak cieszyć się z istnienia podmiotu, który często uważany jest za najbardziej znaczący w Europie Środkowo-Wschodniej.

 
Sama GPW ma status spółki aukcyjnej powołanej do życia przez Skarb Państwa, a jej podstawowym zadaniem jest organizacja obrotu publicznego papierami wartościowymi. Realizacji tego celu podporządkowane są wszystkie działania podejmowane przez władze giełdy warto przy tym podkreślić, że zadania, jakie ma do zrealizowania GPW nie zmieniają się pomimo upływu lat.

 

Najbardziej charakterystyczną cechą systemu obrotu akcjami na GPW jest ustalanie kursów poszczególnych papierów wartościowych w oparciu o zlecenia napływające zarówno od kupujących, jak i sprzedających (tak zwany rynek kierowany zleceniami). W praktyce oznacza to, że ustalenie ceny akcji opiera się na zestawieniu ze sobą dotyczących jej zleceń. Samo porównywanie zleceń opiera się na ściśle określonych zasadach, do ich realizacji dochodzi zaś w trakcie trwania sesji giełdowych. Z samymi sesjami mamy do czynienia w siedzibie giełdy, warto przy tym pamiętać, że jest ona otwarta jedynie w dni robocze.

 
Choć mówiąc o giełdzie w Warszawie zazwyczaj kojarzymy ją przede wszystkim z obrotem akcjami należy pamiętać, że nie tylko one są przedmiotem prowadzonego na GPW handlu. Handel dotyczy również obligacji, prawa do akcji i prawa poboru, certyfikatów inwestycyjnych oraz instrumentów pochodnych takich, jak choćby kontrakty terminowe. W przypadku każdego rozwiązania mamy do czynienia z nieco innymi zasadami dotyczącymi tak kupna, jak i sprzedaży, w każdym przypadku są to jednak zasady ściśle określone, czytelne i kontrolowane przez powołane w tym celu podmioty.

 

Notowania giełdowe, kursy walut, artykuły gospodarcze. Forex oraz inwestycje. Inwestowanie , gospodarka , finanse, rekomendacje, giełda, forum, fundusze inwestycyjne, kalendarium giełdowe, czat oraz komentarze.

 

Z funkcjonowaniem giełdy ściśle wiążą się tak zwane informacje giełdowe. W celu ich rozprzestrzeniania wykorzystywana jest przede wszystkim droga elektroniczna, a sam dostęp do nich jest możliwy zarówno dzięki serwisom publicznym, jak i komercyjnym. Najważniejszym zadaniem informacji giełdowych jest możliwie najdokładniejsze zaprezentowanie sytuacji, z jaką mamy aktualnie do czynienia na GPW, korzystają z nich przy tym zarówno inwestorzy indywidualni, jak i podmioty, w przypadku których inwestycje na giełdzie są podstawowym źródłem ich dochodów.

 

Ważnym pojęciem związanym z funkcjonowaniem GPW jest także indeks giełdowy będący wartością, która jest obliczana na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Wybór może być dokonywany w oparciu o różne kryteria, w przypadku GPW mówimy więc między innymi o: najdłużej notowanym indeksie WIG, skupiającym 20 największych spółek akcyjnych indeksie WIG20 oraz o indeksie mWIG40, który w 2007 roku zastąpił indeks MIDWIG.

 

Do tego również Forum, wiadomości finansowe oraz materiały edukacyjne. Prognozy oraz portfele na FW20 , giełda oraz Forex.

Notowania giełd dostarczane są przez: Stooq.pl oraz Money.pl. Analiza Techniczna, Analiza Fundamentalna, Akcje, Portfele, Forex, ciekawostki z GPW: Giełda Papierów Wartościowych a także rynek alternatywny NewConnect. Ciekawe opinie w co zainwestować