Forex

forexMiędzynarodowy rynek walutowy Forex już od dawna nie jest przedmiotem zainteresowania wyłącznie wąskiego grona ekonomistów. O jego zaletach coraz powszechniej mówi się także wśród osób, które do niedawna nie miały żadnych związków ze światowym rynkiem finansowym, dominuje przy tym przekonanie o tym, że Forex jest jednym z tych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest odnotowanie naprawdę dużych zysków nawet wówczas, gdy nie dysponuje się imponującymi oszczędnościami.

 

Samo Forex coraz bardziej powszechnie postrzegany jest jako największy rynek na świecie, szczegółowe dane potwierdzają przy tym, że nie mamy to wcale do czynienia z opiniami, które nie znajdują potwierdzenia. Wystarczy wspomnieć o tym, że dzienny obrót na rynku Forex przekracza 4 biliony dolarów, a przecież nie sposób nie zgodzić się z tym, że nie jest to kwota, którą można byłoby ignorować.
Mówiąc o specyfice rynku Forex zwraca się zresztą uwagę nie tylko na to, że osiąga on imponujące obroty. Tym, co sprawia, że zainteresowanie nim rośnie systematycznie wydaje się być przede wszystkim jego dostępność, brak trudnych do sforsowania barier wejścia i wyjścia to bowiem najlepsza zachęta dla inwestorów. W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że nie zawsze tak było, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku Forex skupiał bowiem banki i największe instytucje mające wpływ na kształt światowych finansów. Bariery zniknęły wraz z pojawieniem się i popularyzacją powszechnego dostępu do Internetu, można więc zgodzić się z osobami, które podkreślają duży wpływ wirtualnej sieci na dzisiejsze znaczenie tego rynku walutowego.
Jak inwestować na rynku Forex?

 

Stosując określone uogólnienia można przyjąć, że działania podejmowane na tym rynku polegają na wymianie jednej waluty na inną. Zarabia się tu na zmianie wartości walut, szybko można przy tym przekonać się o tym, że zysków należy oczekiwać nie tylko wówczas, gdy wartość walut rośnie, ale i wtedy, gdy notujemy ich spadek. Jest to jedna z najważniejszych różnic, z którymi mamy do czynienia zestawiając Forex z działaniami podejmowanymi na giełdzie papierów wartościowych i właśnie ta różnica w dużej mierze przyczynia się do wzrostu zainteresowania wymianą walut.
Mówiąc o specyfice rynku Forex warto zwrócić uwagę również na jego płynność, dzięki której w ciągu dnia może dojść do wielu transakcji. Inwestorzy nie są ograniczeni ramami czasowymi, mogą więc podejmować działania dokładnie w tym momencie, w którym wydadzą się im one najbardziej korzystne. Na uwagę zasługuje i to, że Forex nie posiada centrali zarządzającej, a wszystkie transakcje dokonywane są drogą elektroniczną. Jest to rynek nietypowy, właśnie w oryginalności zastosowanych w jego przypadku rozwiązań analitycy doszukują się jednak źródeł sukcesu, jaki osiągnął Forex.

 

Bardzo pozytywne opinie na temat rynku Forex sprawiają, że nad inwestowaniem w waluty zastanawia się coraz więcej osób. Przekonanie o tym, że sukces znajduje się na wyciągnięcie ręki nie musi być mylne, warto jednak pamiętać o tym, że o końcowym sukcesie rzadko decyduje przypadek. Decyzja o inwestowaniu powinna być przy tym poparta nie tylko kapitałem początkowym, ale również wiedzą teoretyczną, okazuje się bowiem, że wysokość rynkowych zysków w dużej mierze uzależniona jest od tego, jak wiele czasu poświęca się na poszukiwanie wartościowych informacji. Początkującym inwestorom zaleca się również trening zwłaszcza, że, wobec dużej liczby programów szkoleniowych związanych z rynkiem Forex, uczenie się na własnych błędach nie musi wcale wiązać się z poświęcaniem w tym celu własnych pieniędzy.

Notowania giełd dostarczane są przez: Stooq.pl oraz Money.pl. Analiza Techniczna, Analiza Fundamentalna, Akcje, Portfele, Forex, ciekawostki z GPW: Giełda Papierów Wartościowych a także rynek alternatywny NewConnect. Ciekawe opinie w co zainwestować