Kontrakty terminowe

Jednym z najciekawszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem giełdy są kontrakty terminowe. Ich rynek nie jest wyzwaniem stworzonym z myślą o początkujących graczach, zrozumienie jego zasad może być jednak wstępem do sporych zysków.

 
Najprostsza definicja kontraktów terminowych mówi o nich jako o swoistej umowie zawartej przez strony, z których jedna zobowiązuje się do sprzedaży, druga zaś do kupna w ściśle określonym terminie i po ściśle określonej cenie. W przypadku WIG20 mówimy w tym kontekście o kontraktach typu financial futures, warto więc pamiętać, że zgodnie ze swoją specyfiką nie dotyczą one towarów fizycznych, ale walut, papierów wartościowych, posiadających stałe oprocentowanie depozytów bankowych oraz samych indeksów giełdowych.
Mówiąc o kontraktach terminowych, z którymi mamy do czynienia na krajowej giełdzie wypada podkreślić, że nie dotyczą one wyłącznie indeksu WIG20. Możemy mówić o nich również w kontekście indeksu mWIG40, niektórych walut (euro, dolar amerykański oraz frank szwajcarski) oraz akcji 22 spółek. Do sporych zmian w tym zakresie doszło zresztą stosunkowo niedawno, od 18 października 2013 roku możemy bowiem wykorzystywać także kontrakty terminowe na obligacje skarbowe oraz WIBOR.

 
Jak wygląda sam kontrakt?

 

Tu najwięcej do powiedzenia ma sama GPW, która jest organizatorem obrotu kontraktami terminowymi. To właśnie do kompetencji giełdy jako podmiotu organizacyjnego należy opracowanie szczegółowej charakterystyki kontraktu (znanej też jako standard kontraktu), zaś działająca już od ponad półtora roku spółka KDPW CCP jest odpowiedzialna za określanie wszystkich tych procedur, które wiążą się z rozliczaniem, ewidencjonowaniem, a także z wysokością depozytów zabezpieczających. Osoby zainteresowane kontraktami terminowymi na GPW powinny pamiętać również o tym, że handel nimi odbywa się w systemie notowań ciągłych zaczynając się o 8.45 i kończąc się o 17.05. Również tu, tak jak w przypadku pozostałych instrumentów notowanych w systemie ciągłym, mamy też do czynienia z fixingiem tak na otwarcie, jak i na zakończenie notowań. Z pewnym odstępem od tej reguły mamy do czynienia jedynie w odniesieniu do kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe. Handel nimi również odbywa się w systemie notowań ciągłych, trwa jednak w godzinach 9.00-17.00, a osoby uczestniczące w nim nie mają do czynienia z fixingiem na zamknięcie notowań.

 
Osoby zainteresowane kontraktami terminowymi podkreślają, że mamy do czynienia z rozwiązaniami, które posiadają szereg zalet. Najpoważniejsza związana jest z tym, że nawet zainwestowanie niewielkich pieniędzy może przynieść spore zyski, a przecież właśnie błędne przeświadczenie o tym, że nie jest to możliwe zniechęca wielu naszych rodaków do GPW. Kontrakty terminowe dają też możliwość szybszego wycofania się z rynku niż inne działania podejmowane na giełdzie, argumentem, który cieszy się sporym powodzeniem jest zaś i ten, który mówi o realnych szansach na zarobek nawet, gdy giełda notuje spadki. Oczywiście, kontrakty terminowe nie są pozbawione wad. Tu na pierwszy plan wysuwa się ryzyko, choć bowiem możemy mówić w ich przypadku o szybkich i dużych zyskach, wcale nie mniej prawdopodobne jest to, że inwestując niewielkie pieniądze możemy w krótkim czasie stracić procentowo naprawdę wiele. Pewną niedogodnością może okazać się i to, że rynek kontraktów terminowych jest dość wymagający, zaleca się więc go przede wszystkim osobom legitymującym się sporą wiedzą i gotowością do jej poszerzania.

Notowania giełd dostarczane są przez: Stooq.pl oraz Money.pl. Analiza Techniczna, Analiza Fundamentalna, Akcje, Portfele, Forex, ciekawostki z GPW: Giełda Papierów Wartościowych a także rynek alternatywny NewConnect. Ciekawe opinie w co zainwestować