Wskaźnik C/Z a wartość prognostyczna

Wskaźnik cena/zysk to jeden z popularniejszych wskaźników wchodzących w skład narzędzi analizy fundamentalnej gdyż w swoim składzie ma składnik mówiący o danych finansowych spółki a mianowicie o jej zyskowności. Do obliczenia tego wskaźnika potrzebujemy aktualnej ceny 1 akcji interesującej nas spółki oraz zysku na jedną akcję wybranej spółki, gdzie cenę dzielimy przez zysk. O ile z odnalezieniem wartości pierwszego składnika nie będzie problemu, to do drugiego musimy sięgnąć do raportów finansowych spółki i tam znaleźć pozycję zysk netto ( za ostatnie 12 miesięcy ) i podzielić przez liczbę wyemitowanych akcji. Interpretacja otrzymanego wyniku może sprawić nieco trudności. Ogólna zasada jest taka że im wyższa wartość tego wskaźnika tym akcje spółki mogą być bardziej przewartościowane, a inwestorzy dobrze oceniają perspektywy spółki która nie przyniosła wcale ostatnio wysokich zysków. Niskie wartości wskaźnika ocenia się analogicznie : spółka jest wyceniana przez rynek stosunkowo nisko w porównaniu z osiągniętymi wynikami w ostatnich 12 miesiącach.

Niby łatwe, ale po otrzymaniu wartości wskaźnika nie za bardzo można ocenić czy otrzymany wynik np. 15 to już przewartościowanie czy niedoszacowanie? Ogólnie liczba ta będzie oznaczać, że cena akcji jest wyższa 15 razy od zysku netto przypadającego na jedną akcję, co ogólnie oznacza, że akcje są drogie ale co nie znaczy, że nie mogą jeszcze urosnąć o 100%.

Aby ułatwić sobie proces podjęcia decyzji inwestorzy mogą zrobić zestawienie branżowe tzn. obliczyć wskaźniki c/z dla kilku spółek giełdowych o takim samym profilu działalnośći. Ogólnie rzecz ujmując inwestorzy powinni kupować akcje gdy wartość tego wskaźnika jest niska, natomiast sprzedawać gdy wartość jest wysoka zgodnie z przekonaniem o przewartościowaniu lub niedoszacowaniu akcji.

 

Niestety nie wszystko na giełdzie działa w tak prosty i logiczny sposób jak mówi o tym teoria. K.Fisher i M. Statman podjeli się sprawdzenia wartości wskaźnika C/Z w przewidywaniu przyszłych kursów akcji. W swoich badaniach przeanalizowali wartości wskaźnika C/Z z okresu 1872-1999. Badacze dopatrzyli się kilku zależności np. w 1980 indeks amerykańskich akcji S&P500 wzrósł o 32% gdy poziom wskaźnika C/Z spadł do średniej wartości równej 7,5, jednak odkryli również zależność odwrotną: w 1917 wartość wskaźnika wynosiła 6,3 i nie spowodowało to wzrostu wartości indeksu ( wówczas jego wartość spadła jeszcze o 15%). Wiele podobnych i sprzecznych przykładów badacze przedstawili również co do wysokich wartości wskaźnika C/Z. W swojej konkluzji stwierdzili że wskaźnik C/Z nie ma wartości prognozowaniu przyszłych kursów akcji co udowodnili w swoich badaniach.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Notowania giełd dostarczane są przez: Stooq.pl oraz Money.pl. Analiza Techniczna, Analiza Fundamentalna, Akcje, Portfele, Forex, ciekawostki z GPW: Giełda Papierów Wartościowych a także rynek alternatywny NewConnect. Ciekawe opinie w co zainwestować